Profesionální zemědělské služby

Precizní zemědělství a jeho jednotlivé prvky se v českém zemědělství začínají uplatňovat čím dál více i vzhledem k tlaku na ekologizaci a zefektivnění využití vstupů. Uvádím zde odkaz na video zveřejněné Spolkem pro inovativní a udržitelné zemědělství (SIUZ), které je zaměřeno na variabilní aplikaci hnojiv. Ve videu je zmíněna variabilní aplikace...

Pro zemědělce, ať již malé či velké, soukromě hospodařící nebo zemědělské společnosti, nabízíme moderní strojní linku pro sklizeň obilovin, řepky a sóji. Od roku 2018 nabízíme i služby v oblasti aplikace tuhých organických hnojiv (včetně variabilní aplikace) a odvozu senáže, siláže a dalších objemných hmot. Samozřejmostí námi poskytovaných služeb je maximální serióznost a profesionalita.

Proč zvolit právě naše služby?

SERIÓZNÍ PŘÍSTUP

Nasloucháme zákazníkům a snažíme se vyjít jejIm požadavkům maximálně vstříc. Zakládáme si na vzájemně férovém jednání. Nikomu neslibujeme nic, co nedokážeme splnit.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Nabízíme mechanizační služby sledující moderní trendy zemědělství s odpovídající kvalitou a stářím strojového parku.

ZKUŠENOSTI

Stojí za námi téměř 10 let praktických zkušeností se sklízecími mlátičkami CLAAS nejvyšší výkonnostní třídy včetně nasazení překládacích vozů v ucelených sklizňových linkách