Profesionální zemědělské služby

Na jaře letošního roku jsme rozšířili portfolio nabízených služeb o návoz kejdy a digestátu k samojízdným aplikátorům nebo taženým aplikačním cisternám. Pro tyto účely byl pořízen tahač Tatra Phoenix 4x4 v traktorové verzi s cisternou Bodex/Meprozet o objemu 22 m3. Cisterna je vybavena horním 10" andockem a levým bočním 8" andockem.

Pro zemědělce, ať již malé či velké, soukromě hospodařící nebo zemědělské společnosti, nabízíme moderní strojní linku pro sklizeň obilovin, řepky a sóji. Od roku 2018 nabízíme služby v oblasti a odvozu senáže, siláže a dalších objemných hmot. V roce 2023 jsme zahrnuli do portfolia služeb i návoz kejdy a digestátu k aplikátorům. Samozřejmostí námi poskytovaných služeb je maximální serióznost a profesionalita.

Proč zvolit právě naše služby?

SERIÓZNÍ PŘÍSTUP

Nasloucháme zákazníkům a snažíme se vyjít jejIm požadavkům maximálně vstříc. Zakládáme si na vzájemně férovém jednání. Nikomu neslibujeme nic, co nedokážeme splnit.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Nabízíme mechanizační služby sledující moderní trendy zemědělství s odpovídající kvalitou a stářím strojového parku.

ZKUŠENOSTI

Stojí za námi více než 10 let praktických zkušeností se sklízecími mlátičkami CLAAS nejvyšší výkonnostní třídy včetně nasazení překládacích vozů v ucelených sklizňových linkách.