O naší společnosti

       Vše začalo v útlém mládí, když jsem jako malý kluk pozoroval kombajny na poli, dlouhé dny se vozil v různých zemědělských strojích a hltal každou sekundu jejich práce. Můj životní směr a sen byl tedy již od dětství jasný, vystudoval jsem patřičné zemědělsko-technické obory střední i vysoké školy a postupně s věkem čerpal praktické zkušenosti v zemědělském odvětví. Zkušenosti s nasazením sklizňových linek sahají do roku 2011, když jsem jako student Mendelovy univerzity v Brně byl několik let členem výkonné moderní sklizňové linky. Získané zkušenosti jsem poté v roce 2017 interpretoval do svého snu a založil společnost Agroslužby Medera s.r.o. zabývající se z převážné většiny sklizňovými službami. Nyní s naši sklizňovou linkou pravidelně navštěvujeme několik spokojených zákazníků a postupně rozšiřujeme naše pole působnosti. 

2017 - 1x sklízecí mlátička Claas Lexion 760 TT + překládací vůz Perard

2018 - rozšíření portfolia nabízených služeb o odvoz objemných hmot a aplikaci tuhých organických hnojiv s možností variabilní aplikace. 

2019 - přesun do nově vybudovaného technického a administrativního zázemí, ve kterém pečlivě připravujeme techniku na maximální nasazení u našich zákazníků. 

2021 - pořízení druhé sklízecí mlátičky Claas Lexion a flexibilního pásového adaptéru Claas Convio. 

2023 - rozšíření služeb o návoz kejdy soupravou Tatra + Bodex/Meprozet a obměna prvně pořízené mlátičky za novější.

Hlavní důraz si klademe na kvalitně odvedenou práci s minimálním zhutněním půdy a maximální efektivitou práce strojů. Tomu i patřičně odpovídá námi používané technické vybavení.

,,Když je náš zákazník spokojen a nadšen, jsem nadšen a spokojen i já."

Ing. Jakub Medera, jednatel společnosti